QUY TẮC RIÊNG

Chúng tôi luôn trân trọng việc bảo toàn thông tin của qu‎ý vị. Bất kỳ thông tin nào qu‎ý vị cung cấp cho chúng tôi sẽ giúp chúng tôi cung cấp các thông tin đầy đủ về các sản phẩm và dịch vụ mà qu‎ý vị quan tâm.

Các thông tin do qu‎ý vị cung cấp cũng có thể được trao đổi trong nội bộ hệ thống tổ chức của Bureau Veritas nhằm mục đích cung cấp các thông tin chính xác phản hồi đến qu‎ý vị. Việc qu‎ý vị cung cấp thông tin cho chúng tôi sẽ được xem như qu‎ý vị đồng ‎ý cho chúng tôi được phép xử l‎ý các thông tin đó với mục đích như trên. Chúng tôi sẽ không chuyển các thông tin nào cho bên thứ 3 ngoài hệ thống tổ chức của Bureau Veritas, trừ trường hợp chúng tôi cần xử l‎ý các yêu cầu ngoài khả năng của chúng tôi.

Qu‎ý vị có thể tham khảo thêm các thông tin cụ thể liên quan đến chính sách này trên các website của Bureau Vertias.

Tìm hiểu thông tin trên website
Khi qu‎ý vị tham khảo bất kỳ trang web nào của Bureau Veritas để tìm kiếm các thông tin, qu‎ý vị có thể không để lại danh tính trừ khi qu‎ý vị chọn phương thức cung cấp thông tin của chính qu‎ý vị cho chúng tôi.

Nếu qu‎ý vị chỉ tham khảo các thông tin trên website, chẳng hạn như đọc thông tin, xem ảnh hoặc tải thông tin mà không đăng ký thông tin cá nhân, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ một vài thông tin mà qu‎ý vị đã tham khảo. Những thông tin thu thập này không nhằm mục đích xác nhận danh tính của qu‎ý vị.

Việc hệ thống tự động thu thập thông tin chỉ nhằm 2 mục đích: quản trị mạng và phục vụ việc điều tra các vi phạm (nếu có) trong trường hợp phát hiện có hoạt động trái phép nào.

Các trang web của Bureau Veritas sẽ tự động ghi nhận thông tin của khách viếng thăm nhằm thống kê các dữ liệu cần thiết.

Chúng tôi sử dụng các dữ liệu thống kê đó nhằm mục đích cải tiến nội dung của trang web, chẳng hạn như chúng tôi sẽ đánh giá thông tin nào được qu‎ý vị quan tâm nhất, hoặc điều chỉnh các thiết kế về kỹ thuật cũng như đánh giá tính hiệu quả trong việc vận hành của hệ thống trang web.
Sau đây là một số các thông tin mà hệ thống sẽ tự động thu thập và lưu trữ khi qu‎ý vị tham khảo trang web:

· Tên miền và địa chỉ hệ thống mạng mà qu‎ý vị dùng để đăng nhập vào trang web của chúng tôi.
· Công cụ internet và hệ thống vận hành của máy tính mà qu‎ý vị dùng để đăng nhập vào trang web của chúng tôi.
· Ngày, giờ qu‎ý vị viếng thăm trang web.
· Các trang qu‎ý vị tham khảo.
· Nếu qu‎ý vị được kết nối đến website của chúng tôi từ trang web khác, hệ thống sẽ ghi nhận Địa chỉ của trang web đó.
· Nếu qu‎ý vị được kết nối đến website của chúng tôi từ trang web chuyên về chức năng tìm kiếm, hệ thống sẽ ghi nhận địa chỉ của trang web và từ khóa mà qu‎ý vị sử dụng.

Gởi email đến Bureau Veritas thông qua các trang web của Bureau Veritas
Nếu qu‎ý vị chọn phương thức gởi câu hỏi hoặc những lời nhận xét bằng email và cung cấp danh tính, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để phản hồi cho đến qu‎ý vị và để nhằm liên lạc với qu‎ý vị trong trường hợp chúng tôi cần liên hệ để cung cấp thêm các thông tin về dịch vụ mà qu‎ý vị quan tâm.

Trừ khi có yêu cầu cụ thể, nếu không chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin của qu‎ý vị nhằm mục đích phản hồi các yêu cầu, những lời nhận xét của qu‎ý vị và sử dụng các thông tin đó để liên lạc với qu‎ý vị trong trường hợp cần cung cấp thêm các thông tin về dịch vụ mà qu‎ý vị quan tâm.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc của qu‎ý vị cho bất kỳ bên thứ 3 nào theo đúng quy định trong mục Các lưu ý về an toàn thông tin được đề cập trong “Điều khoản sử dụng”.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không cung cấp danh tính, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc của qu‎ý vị đến bất kỳ tổ chức, cá nhận naò trừ trường hợp chúng tôi cần xử lý các yêu cầu ngoài khả năng của mình.

Điền và tải thông tin trên trang web của Bureau Veritas
Nếu qu‎ý vị chọn phương thức cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua việc điền thông tin vào phiếu yêu cầu hoặc tải thông tin từ các trang web của Bureau Veritas, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó trong việc xử l‎ý các yêu cầu mà qu‎ý vị thể hiện trong phiếu và liên lạc với qu‎ý vị nhằm cung cấp thêm các thông tin về dịch vụ mà qu‎ý vị quan tâm.

Nếu qu‎ý vị chọn phương thức điền thông tin vào phiếu yêu cầu của Bureau Veritas, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động ghi nhận thông tin của qu‎ý vị.

Trừ khi có yêu cầu cụ thể, nếu không chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin của qu‎ý vị nhằm mục đích phản hồi các yêu cầu, những lời nhận xét của qu‎ý vị và sử dụng các thông tin đó để liên lạc với qu‎ý vị trong trường hợp cần cung cấp thêm các thông tin về dịch vụ mà qu‎ý vị quan tâm.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc của qu‎ý vị cho bất kỳ bên thứ 3 nào theo đúng quy định trong mục Các lưu ý về an toàn thông tin được đề cập trong “Điều khoản sử dụng”.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không cung cấp danh tính, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc của qu‎ý vị đến bất kỳ tổ chức, cá nhận naò trừ trường hợp chúng tôi cần xử lý các yêu cầu ngoài khả năng của mình.

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin do qu‎ý vị cung cấp trong khoảng thời gian thích hợp theo quy định hiện hành.

An toàn thông tin
Trang web này đã chuẩn bị các bước cần thiết để bảo vệ thông tin của người sử dụng. Khi qu‎ý vị cung cấp các thông tin quan trọng qua website, thông tin của qu‎ý vị sẽ được bảo vệ khi hệ thống mạng ở chế độ nội tuyến và ngoại tuyến. Mọi thông tin của qu‎ý vị sẽ được xử lý tại các văn phòng của chúng tôi. Chỉ có nhân viên chuyên trách của Bureau Veritas được phép đọc và xử lý các thông tin của qu‎ý vị. Thêm vào đó, nhân viên của chúng tôi luôn được cập nhật về các quy định liên quan đến an toàn thông tin.

Việc chuyển tải thông tin qua hệ thống mạng internet hiện nay không đảm bảo được sự an toàn 100%. Do đó, dù chúng tôi đã nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhận của qu‎ý vị, chúng tôi cũng không hoàn toàn đảm bảo việc an toàn thông tin mà qu‎ý vị truyền tải cho chúng tôi thông qua các trao đổi về các sản phẩm và dịch vụ trên website. Qu‎ý vị cần nhận biết các rủi ro có thể có trong việc cung cấp thông tin cho chúng tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi nhận được thông tin mà qu‎ý vị gởi, chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo tính an toàn của các thông tin đó trên hệ thống của chúng tôi.  

Chính sách của Bureau Veritas không áp dụng trong trường hợp phát sinh các vấn đề liên quan đến vận hành của hệ thống internet. Do đó, những vấn đề này nằm ngoài khả năng kiểm soát của Bureau Veritas và sẽ không được xét đến trong trường hợp có sự vi phạm quy định của luật hiện hành.

Những lưu ‎ý về sự thay đổi
Nếu chúng tôi có sự thay đổi về chính sách an toàn thông tin, chúng tôi sẽ đăng nội dung của các sự thay đổi đó trên trang chủ của mình để người sử dụng trang web luôn nhận biết việc chúng tôi thu thập thông tin gì, thu thập như thế nào và cả việc chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin trong trường hợp nào (nếu có). Nếu chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhận theo hình thức khác, chúng tôi sẽ thông báo cho qu‎ý vị bằng email. Qu‎ý vị có quyền cho phép hoặc không choh phép chúng tôi tiết lộ các thông tin này. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập được theo đúng chính sách an toàn thông tin.

Thông tin liên lạc chi tiết
Bộ phận phụ trách trao đổi thông tin sẽ quản l‎ý tất cả các nội dung liên quan đến thông tin, thiết kế và kết cấu các trang web của Bureau Veritas.

Nếu qu‎ý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào liên quan đến nội dung nêu trên, vui lòng liện hệ với Bộ phận phụ trách trao đổi thông tin của Bureau Veritas theo địa chỉ sau:

Bureau Veritas
Corporate Communications Department
67/71 Boulevard du Château
92571 Neuilly-sur-Seine Cedex - France
 • ALGERIA
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIA
 • AUSTRIA
 • AZERBAIJAN
 • BAHAMAS
 • BAHRAIN
 • BANGLADESH
 • BARBADOS
 • BELARUS
 • Bỉ
 • BENIN
 • BERMUDA
 • BOLIVIA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZIL
 • BRUNEI
 • BULGARIA
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • CAMPUCHIA
 • CAMEROON
 • CANADA
 • CAPE VERDE ISLANDS
 • Cộng hòa Trung Phi
 • cá hồng
 • CHILE
 • TRUNG QUỐC
 • COLOMBIA
 • CONGO
 • CONGO (DÂN CHỦ CỘNG HOÀ CỦA)
 • COSTA RICA
 • Bờ Biển Ngà
 • Crô-a-ti-a
 • CUBA
 • CURACAO
 • CỘNG HÒA SÉC
 • ĐAN MẠCH
 • DJIBOUTI
 • Cộng hoà Dominica
 • ECUADOR
 • AI CẬP
 • EL SALVADOR
 • Guinea Xích đạo
 • ERITREA
 • E-xtô-ni-a
 • ETHIOPIA
 • FIJI
 • Phần Lan
 • FRANCE
 • Tây Ấn Pháp
 • GABON
 • GEORGIA
 • CHLB Đức
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • Hy Lạp
 • GREENLAND
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • HUNGARY
 • ICELAND
 • Ấn Độ
 • INDONESIA
 • IRAQ
 • ISRAEL
 • ITALY
 • NHẬT BẢN
 • JORDAN
 • KAZAKHSTAN
 • KENYA
 • Hàn Quốc (NAM)
 • KUWAIT
 • LATVIA
 • Li-băng
 • LIBERIA
 • LIBYA
 • LITHUANIA
 • Lúc-xăm-bua
 • MADAGASCAR
 • MALAWI
 • MALAYSIA
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITANIA
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • MOROCCO
 • Mô-dăm-bích
 • Myanmar
 • NAMIBIA
 • Hà Lan
 • Hà Lan ANTILLES
 • NEW ZEALAND
 • NICARAGUA
 • NIGER
 • NIGERIA
 • Nauy
 • OMAN
 • PAKISTAN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PHILIPPINES
 • Ba Lan
 • Bồ Đào Nha
 • PUERTO RICO
 • QATAR
 • ROMANIA
 • Nga
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • Ả-rập Xê-út
 • SENEGAL
 • SERBIA
 • SEYCHELLES
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SOMALIA
 • Nam Phi (dân biểu)
 • TÂY BAN NHA
 • SRI LANKA
 • SURINAME
 • THỤY ĐIỂN
 • THỤY SỸ
 • SYRIA
 • TANZANIA (Hoa CỘNG HOÀ)
 • THÁI LAN
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISIA
 • Thổ Nhĩ Kỳ
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAINA
 • Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
 • ANH
 • thống nhất các tiểu bang của Mỹ
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIỆT NAM
 • YEMEN
 • ZAMBIA
 • ZIMBABWE
 • Các trang web
 • Phi
 • GLOBAL WEBSITE
 • TRUNG ĐÔNG
 • ĐÔNG NAM Á
Chọn ngành công nghiệp, tài sản và/hoặcdịch vụ cần tìm
ngành công nghiệp của bạn

tài sản của bạn

Dịch vụ của chúng tôi