Bureau Veritas Latest News http://bureauveritas.vn To subscribe to the latest news articles published at www.bureauveritas.com. <![CDATA[Khóa tập huấn kỹ năng thực hành luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm FSMA]]> http://bureauveritas.vn/home/news/events/2018/khoa-tap-huan-ky-nang-thuc-hanh-luat-hien-dai-hoa-an-toan-thuc-pham-fsma?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Wed, 18 Apr 2018 01:55:00 GMT+02:00 e222cbf6-8bdc-4b44-ad1e-53f3a387ce2e <![CDATA[Công ty Bureau Veritas Việt Nam tổ chức Hội thảo tại thành phố Cần Thơ]]> http://bureauveritas.vn/home/news/events/2018/cong-ty-bureauveritas-vietnam-to-chuc-hoi-thao-tai-tpcantho?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 9 Apr 2018 03:08:00 GMT+02:00 fab71eeb-1a00-420f-b1e7-2a9410d63059 <![CDATA[KỶ NIỆM BUREAU VERITAS 20 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN (1998 – 2018)]]> http://bureauveritas.vn/home/news/events/2018/ky+niem+bv+20+nam+thanh+lap+va+phat+trien+1998-2018?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Fri, 9 Feb 2018 04:52:00 GMT+01:00 0bc91182-f86a-4137-b9e4-1f2b23e97b7b <![CDATA[HỘI NGHỊ GẠO QUỐC TẾ 2017]]> http://bureauveritas.vn/home/news/events/2017/hoi-nghi-quoc-te-2017?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 4 Dec 2017 10:52:00 GMT+01:00 8e1cb18a-0e92-48a7-bbf7-4e9bc29162a0 <![CDATA[Bureau Veritas Certification forum: Sự Khác Biệt ISO/TS 16949:2009 phiên bản cũ & IATF 16949:2016 phiên bản mới]]> http://bureauveritas.vn/home/news/events/2017/bureau-veritas-forum-+iatf-16949-2016?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 11 Jul 2017 09:00:00 GMT+02:00 3fb8761f-c7b4-4944-8156-3a2e6aee1870 <![CDATA[tin tuc training headline]]> http://bureauveritas.vn/home/news/latest-news/2018/tin-tuc-training?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 4 Jul 2017 09:00:00 GMT+02:00 642f3854-f983-4cc5-80fa-24583d5e9684 <![CDATA[Bureau Veritas tổ chức khóa đào tạo: Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý an ninh thông tin CQI-IRCA]]> http://bureauveritas.vn/home/news/events/2017/chuyen_gia_danh_gia_truong_he_thong_quan_ly_an_ninh_thong_tin?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 26 Jun 2017 09:00:00 GMT+02:00 6cc687b2-9950-4f01-bbbe-52ae1d2d0da0 <![CDATA[Bureau Veritas Việt Nam tham dự hội thảo quốc tế về yêu cầu mới về tiêu chuẩn chất lượng trong nông sản, thực phẩm]]> http://bureauveritas.vn/home/news/events/2017/hoi_thao_fsma_pcqi_doanh_nghiep_vietnam_tai_cantho?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Tue, 20 Jun 2017 09:00:00 GMT+02:00 a1f2df66-5f68-461b-a060-d76f009256a2 <![CDATA[ Bureau Veritas hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới - World Environment Day 2017]]> http://bureauveritas.vn/home/news/events/2017/bureau-veritas-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-2017?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 12 Jun 2017 09:00:00 GMT+02:00 df6f5e02-6018-4458-822f-74fb5e5690cb <![CDATA[Bureau Veritas: ĐÀO TẠO FSMA – PCQI cho doanh nghiep ngành thực phẩm]]> http://bureauveritas.vn/home/news/events/2017/dao_tao_fsma_pcqi_mat_ong_vietnam_khoa_thu_6?presentationtemplate=bv_master_v2/news_full_story_presentation_v2 Mon, 22 May 2017 09:00:00 GMT+02:00 e6f680bb-e581-4c7b-a0a6-28688139f20b